Jak funguje Unikátní prepaid kreditový způsob Connectica

Unikátní kreditový způsob Connectica je alternativa k fakturačnímu způsobu pouze v síti T-Mobile.

Kreditový způsob je podrobně popsán v následujícím videu:

[embedplusvideo height=“423″ width=“700″ editlink=“http://bit.ly/1FrjiDX“ standard=“http://www.youtube.com/v/HwgV7mPCRu4?fs=1″ vars=“ytid=HwgV7mPCRu4&width=700&height=423&start=&stop=&rs=w&hd=0&autoplay=0&react=1&chapters=&notes=“ id=“ep2834″ /]

Kreditový systém Connectica funguje tak, že na začátku každého měsíce dojde k odečtení částky rovné výši Vašemu měsíčního paušálu na celý měsíc dopředu. V případě, že dojde k aktivaci Vašich služeb například k 15 dni v měsíci, pak je účtována poměrná částka za paušál pro dorovnání do konce měsíce. Tedy 50% z ceny tarifu a na účet bude dodána 50% volných jednotek. Od začátku dalšího měsíce bude již účtována celá částka dle platného ceníku. Účtování probíhá vždy k 01. každého měsíce. Proto prosíme o pravidelnou kontrolu, zdali máte na svém Connectica účtu ke konci měsíce částku o výši minimálně Vašeho měsíčního paušálu. Více informací je po tímto odkazem: http://faq.connectica.cz/support/jsem-u-t-mobile-je-prvniho-v-mesici-a-nejde-mi-volat/

Kreditový způsob používá více jak 90% zákazníků tak, že si vždy jednou za rok dobijí kredit a poté celý rok neřeší kredit a nestarají se o platby.

Kreditový způsob je

  • velmi pohodlný
  • integrovaný s automatizovaným vyčítáním plateb z bankovního účtu
  • výbornou alternativou vůči fakturačnímu způsobu.

Pokud máte nyní fakturační způsob a chcete přejít na kreditový způsob, zde najdete více info: http://faq.connectica.cz/support/prechod-u-t-mobi…kreditovy-zpusob