Jsem u T-Mobile, je prvního v měsíci a nejde mi volat

Problém:

Mám T-Mobile kreditový způsob. Je první dne v měsíci a nejde mi volat. Proč se tak děje?

Řešení:

Zákazník má kreditový způsob u T-Mobile a dne 01.X se vždy odečte kredit za hlasové i datové služby na celý měsíc dopředu. Pokud je součet hlasových i datových služeb nižší než je kredit k poslednímu dni v měsíci, pak nedojde k odečtení kreditu za služby a systém uvede SIM do jednostranné blokace. V systému v klientské sekci se hlásí kladné číslo zůstatku kreditu, protože se kredit neodečetl

Konkrétní ukázka:

Dnes je 01.07.2015.  Nelze se dovolat, avšak na úvodní stránce v klientksé sekci je kladný kredit 23,21 korun.

Snímek z 2015-07-03 08:46:43

Podíváme-li se v klientské sekci do části  přehledy – přehled zaúčtovaných paušálů, uvidíme, že dne 01.07.2015 nedošlo k odečtení za tarif CNNC_250 250 korun. K odečtení 250 korun nedošlo, protože na účtu není dostatek peněz.

Snímek z 2015-07-03 08:47:09

Dne 03.07.2015 bylo dobito 500 korun platební bránou GoPay a došlo k reaktivaci volání, dat i dalších služeb. K reaktivaci dojde zpravidla do 30 minut od dobití kreditu. Tato informace o dobití kreditu je viditelná v sekci přehledy – historie dobíjení kreditu. 

Snímek z 2015-07-03 08:53:01

V klientské sekci v části nastavení je možno si nastavit hlásiče o zůstatku kreditu. Doporučuje se nastavit si hlásič zůstatku kreditu na minimální částku o cca 20% výše měsíčního paušálu + datového tarifu. Pokud například bude měsíční paušál 100 kč, tak SMS  hlásič bude nejlepší mít nastaveno na částku 120 kč, aby nedošlo k jednostranné blokaci na začátku měsíce. Podrobný popis nastavení částek je Pod tímto odkazem

Dobijte si kredit . Postup pro zaslání financí na náš bankovní účet je zde, podrobný popis dobítí kreditu najdete pod odkazem níže

Jak si mohu dobít kredit pomocí GoPay?